Ішкі тәртіп ережелері

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Аталған ережелер нормативті-құқықтық құжаттарға сәйкес жасалған:

1.2. Осы Ережелер Алматы қаласындағы менеджмент және сервис колледжіндегі студенттердің міндеттерін анықтайды және колледждің барлық студенттері үшін міндетті болып табылады.

II. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

2.1.​ Колледжде күндізгі бөлімнің оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және келесі жылы 30 мамырда аяқталады.

2.2.​ Оқу жылы екі оқу мерзіміне бөлінеді.  Семестрдің басталу және аяқталу мерзімі, емтихан сессиялары, өндірістік (кәсіби) практика оқу жылының басында колледж директорымен бекітілген білім беру үдерісінің жиынтық кестесі бойынша анықталады.

2.3.​ Колледждегі оқу сабақтары қатаң түрде кесте бойынша жүргізіледі.  Бір сабақтың ұзақтығы 1 сағат 30 минутты құрайды (екі академиялық сағат 45 минут).

2.4. Студенттер оқу семестрінің оқу пәндері бойынша оқу жоспарының талаптары орындалған жағдайда, сынақ және қорытынды аттестаттаудың басқа формалары қарастырылған жағдайда, кафедраның педагогикалық кеңесінің шешімі бойынша емтихан сессиясына жіберіледі.

2.5. АМжСК студенттері мамандандырылған (жолдама) оқу жоспарымен қарастырылған және оқу кестесіне енгізілген барлық оқу сабақтарына қатысуға міндетті.  Студенттердің қатысуы туралы есеп оқу сабақтарына қатысу журналында топтың старостасы жүргізеді.  Қатыспау себептері (себепті және себепсіз) колледж әкімшісінің жинақталған қатысу журналында көрсетіледі.

III. КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

Студенттер құқықтары:

IV. КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

4.1. Колледж студенттерінің  міндеттері:

4.2. Колледж студенттеріне  тыйым салынады:

V. ТӘРТІПТІК ӨТЕМ ЖӘНЕ МАДАҚТАУ ЖҮЙЕСІ

5.1 Бөлімнің педагогикалық кеңесінің шешімі бойынша колледждің ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін (соның ішінде жүйелі түрде негізсіз себептермен сабақ босату). Колледж кеңесі студенттерге қатысты келесі тәртіптік өтем шараларын қолдана алады:

5.2. Оқудағы жетістіктері үшін, сыныптан тыс, əлеуметтік маңызды қызметтің əртүрлі түрлері, колледж студенттері келесідей мадақтау түрлеріне ұсынылуы мүмкін:

Ауызша алғыс білдіру студенттердің оқу және оқудан тыс қызметіндегі бір реттік жетістігі жағдайында қолданылады.

Колледж директорының бұйрығымен жарияланған алғыс студенттің жеке ісіне жазылады, оқу жарты жылдығы қорытындысы бойынша студенттің оқу және оқудан тыс қызметтегі жетістіктері үшін айтылады.

Құрмет  грамотасы студенттерге оқу жылының қорытындысы бойынша оқу жетістіктері және колледждің қоғамдық өміріне белсене қатысқаны үшін беріледі.  

Мақтау қағазы  оқу жылын үздік және жақсы аяқтаған, үздік бағасы  75% кем емес студенттерге беріледі.  

Дипломдармен конкурстардың, фестивальдердің, шолулардың жүлдегерлері марапатталады.  Іс-шара салтанатты жағдайда өткеннен кейін бір айдың ішінде берілуі мүмкін.

Студенттің ата-аналарына алғыс хат колледждің қоғамдық өміріне белсенді қатысып, баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға беріледі.  Ата-аналар жиналысында оқу жылының қорытындысы бойынша дипломдармен марапаттау рәсімі өтеді.

Кубоктармен колледжде жүргізілетін тәрбие жұмысының шеңберінде колледжде өткізілген конкурстың жеңімпазы марапатталды.  Кубок командаға  тұрақты сақтауға арналады немесе ауыспалы болуы мүмкін.

Колледж түлектеріне айрықша жағдайларда колледждің дамуына зор үлес қосқаны үшін, шығармашылық белсенділігі үшін атаулы кубоктар тапсырылуы мүмкін.